Właściwości węgla Węgiel jest kopalnym paliwem, które powstaje w wyniku procesu węglowodorowego. Węgiel jest jednym z najważniejszych kopalnych paliw, które powstaje w wyniku procesu węglowodorowego. Jest to substancja stała, która charakteryzuje się wysoką gęstością energetyczną. Jest to opał stały, charakteryzujący się wysoką gęstością energetyczną. Węgiel jest opałem stałym o...